do 50 MB załączników, 50 GB przestrzeni
szybka i bezpieczna poczta dla firm

poczta dla firm za darmo

Wszystko za darmo

Możesz wysłać do 200 wiadomości w przeciągu godziny, dołączając załączniki do 50MB każdy. Skrzynka poczty elektronicznej e-mail w BIZMAIL posiada aż 50 GB pojemności, z której możesz korzystać od razu po zakończeniu rejestracji, całkowicie za darmo.

darmowa poczta dla firm

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane, takie jak poczta e-mail, zabezpieczone są przy użyciu bezpiecznego połączenia SSL oraz serwerów z dyskami skonfigurowanymi w RAID10 (równoczesny zapis na 4 dyskach twardych), dzięki czemu nawet większa awaria nie spowoduje utraty żadnych danych.

darmowa poczta biznesowa

Program do poczty

Autorski panel pocztowy, dzięki któremu możesz bez problemu odczytać, przesłać dalej, odpowiedzieć lub napisać wiadomość, zarówno z komputera, jak i z urządzeń mobilnych, iOS oraz MAC, dostępny w 25 językach, również w języku polskim.

  • Załączniki do 50MB
  • Dostępność SLA 99,99%
  • Bezpieczna chmura danych
  • Edytor HTML5
  • Aplikacja mobilna

Regulamin

1. Właścicielem serwisu BIZMAIL jest TRADE EURO LTD z siedzibą 160 City Road, EC1V 2NX London, zwanym dalej oferentem, usługodawcą i administratorem.
2. Osoba lub podmiot, zwany dalej usługobiorcą, korzystający z usług BIZMAIL oferowanych przez usługodawcę, akceptuje w pełni niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Usługodawca oferuje w ramach usługi BIZMAIL możliwość korzystania z darmowej skrzynki poczty e-mail do celów komercyjnych i niekomercyjnych, zgodnie z obowiązującym regulaminem i zasadami potyki antyspamowej.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w trybie natychmiastowym wobec usługobiorcy w przypadku łamania postanowień niniejszego regulami, jak również działania na szkodę usługodawcy.
5. Zabrania się korzystania w sposób niezgodny z regulaminem z usług BIZMAIL, a w szczególności wysyłki:
- wiadomości zawierających treści szkodliwe, w tym plik zawierające wirusy, trojany, itd.,
- niezamówionych przez odbiorcę ofert handlowych, reklamowych i spamu,
- treści niezgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności nielegalnych kopii plików binarnych, programów, oprogramowania i plików multimedialnych.
6. Usługodawca, w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, zobowiązuje się do podjęcia kontaktu bezpośredniego z usługobiorcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznego, a w przypadku braku reakcji ze strony usługobiorcy w terminie 3 dni od próby kontaktu, do zaprzestania świadczenia usług wobec usługobiorcy.
7. Reklamacje związane z funkcjonalnością usług BIZMAIL można składać bezpośrednio pod adresem wsparcie@bizmail.pl.
8. Wszelkiego rodzaju zgłoszenia związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, jak również innymi nadużyciami należy składać bezpośrednio pod adresem abuse@bizmail.pl
9. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za treści udostępniane przez usługobiorcę za pośrednictwem skrzynki darmowej poczty e-mail.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości reklamowej do zarejestrowanego usługobiorcy na adres e-mail dzierżawiony w ramach usług darmowej poczty dla firm, w ilości nie przekraczającej 3 wiadomości w przeciągu jednego miesiąca, jak również zastrzega sobie prawo do wysyłki wiadomości reklamowych na zlecenie podmiotów trzecich.
11. Regulamin obowiązuje od 01.10.2017 do odwołania, z zachowaniem przez usługodawcę prawa do zmiany regulaminu z przesłaną informacją o zmianie do usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail, z prawem usługobiorcy do wypowiedzenia umowy świadczenia usługi w terminie 14 dni bez konsekwencji od otrzymanej wiadomości e-mail z informacją o planowanej zmianie regulaminu.